Nou pe Your Market!

Inspector Resurse Umane

inscriere

Tema 1. Securitatea si Sanatatea in Munca
La finalul acestei lectii, cursantii vor fi capabili sa:
- Cunoasca si sa aplice principiile generale privind prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii, securitatea persoanelor incadrate in munca,  eliminarea factorilor de risc si de accidentare, informarea, consultarea si instruirea persoanelor incadrate in munca.

Tema 2. Planificarea activitatii proprii. Lucrul in echipa
La finalul acestei lectii, cursantii vor fi capabili sa:
- Identifice obiectivele activitatii proprii
- Isi desfasoare activitatea in mod optim
- Lucreze in echipa

Tema 3. Recrutarea si selectia personalului
La finalul acestei lectii, cursantii vor fi capabili sa:
- identifice necesarul de personal precum si metodele de recrutare specifice
- redacteze si sa lanseze anuntul de recrutare
- intocmeasca o baza de date cu persoanele care au rapuns anuntului de recrutare
- organizeze si sa participe la desfasurarea selectiei
- finalizeze procesul de selectie

Tema 4.    Intocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a personalului
La finalul acestei lectii, cursantii vor fi capabili sa:
- intocmeasca documente specifice activitatii de personal cu ocazia inceperii raporturilor de munca sau de serviciu
- emita diverse decizii privind modificarile intervenite in raportul de munca sau de serviciu
- transmita institutiilor competente diverse situatii
- intocmeasca documente statistice si centralizatoare
- arhiveze documentele

Tema 5.    Legislatia muncii
La finalul acestei lectii, cursantii vor fi capabili sa:
- cunoasca prevederile legale privind contractele individuale de munca
- cunoasca timpul de lucru aferent unui program normal de munca, precum si in cazul contractelor cu timp partial de munca
- cunoasca timpul de munca in cazul categoriilor de persoane pentru care timpul de munca este altul decat cel normal
- cunoasca durata concediilor de odihna si ale altor concedii platite sau neplatite, precum si situatia concediilor medicale
- cunoasca legislatia privind sanatatea si securitatea in munca 
- cunoasca reglementarile privind regimul salarizarii
- cunoasca reglementarile privind formarea profesionala a salariatilor, precum si necesitatile interne ale societatii de dezvoltare si de adaptare a salariatilor la schimbarile tehnologice

Tema 6.    Regulamentul Intern si Fisa postului
La finalul acestei lectii, cursantii vor fi capabili sa:
- cunoasca si sa aplice prevederile legale in ce priveste intocmirea Regulamentului Intern
- cunoasca si sa aplice prevederile legale in ce priveste intocmirea fisei postului.

Tema 7.    Intocmirea statului de plata pentru salariati
La finalul acestei lectii, cursantii vor fi capabili sa:
- adune informatiile necesare din pontaj in vederea intocmirii statului de plata
- calculeze salariile realizate de fiecare salariat
- calculeze obligatiile agentului economic fata de bugetul de stat

Tema 8.    Administrarea bazei de date a salariatilor utilizand calculatorul - REVISAL
La finalul acestei lectii, cursantii vor fi capabili sa:
- introduca noi date in baza de date si sa intocmeasca diverse statistici si rapoarte
- intretina baza de date

Tema 9.    Protectia maternitatii la locul de munca
La finalul acestei lectii, cursantii vor fi capabili sa:
- cunoasca legislatia privind protectia maternitatii la locul de munca

Tema 10. Munca prin agent de munca temporara
La finalul acestei lectii, cursantii vor fi capabili sa:
- cunoasterea partilor contractante
- inteleaga ce inseamna un contract de punere la dispozitie
- intocmeasca un contract de munca temporara
- cunoasca durata unui contract de munca temporara, perioada de proba, preavizul

Tema 11. Intocmirea dosarului de pensionare
La finalul acestei lectii, cursantii vor fi capabili sa:
- intocmeasca dosarul de pensionare
- depuna dosarul de pensionare la casa Teritoriala de Pensii

Tema 12. Contractul colectiv de munca
La finalul acestei lectii, cursantii vor fi capabili sa:
- cunoasca prevederile legale privind contractele colective de munca
- cunoasca reglementarile legale privind alegerea reprezentantilor salariatilor, atributiile reprezentantilor salariatilor, sindicatul, obligatiile Patronului.

Tema 13. Activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri
La finalul acestei lectii, cursantii vor fi capabili sa:
- cunoasca legea 52 din 2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri
- intocmeasca registrul zilierilor
- incheie un contract pentru activitate cu caracter ocazional

Tema 14. Acordarea de consultata de specialitate privind problemele de personal 
La finalul acestei lectii, cursantii vor fi capabili sa:
- ofere informatiile solicitate de salariati 


Da o nota cursului:

Trimite prietenilor prin: Posteaza pe FaceBook.com Posteaza pe FaceBook.com Trimite prin Yahoo 4

3 Printeaza Pagina